Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.040.070:99 kr insamlat

Gammelskog – ett ekosystem

vaneviks_gammelskog_djungel

Våneviks gammelskog – skogen som har allt!

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

tradaker_dalarna_random

Trädåker som är “skogsmark” – slumpat google-utsnitt från mobil

Efter Sveriges antagande om miljökvalitetsmålen 1999 har andelen formellt skyddad skog ökat men samtidigt har andelen gammal skog som avverkas ökat. Med nuvarande avverkningstakt kommer det om 15 år inte att finnas mer gammelskog kvar att skydda. Bara det vi har skyddat kommer att finnas.

Nu gäller det att i lapptäcket av träd-åkrar hitta de sista pärlorna av gammelskogar och skydda dem så snart vi bara kan. Naturarvet letar skogar framförallt i södra Sverige, eftersom det är där som bristen på ekologiskt funktionell gammelskog är störst. I vissa län är bara ett par procent av skogsmarken formellt skyddad och den återstående procenten av oskyddad gammelskog avverkas snabbare än den får skydd.

Var med på resan de närmaste 15 åren och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare, folket – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog!

image

Naturarvet – Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog

 

Senaste nyheterna

  • Naturarvet bidrar till nationell strategi för formellt skydd av skog. Den 5 oktober samlades ett 50-tal personer från myndigheter, intresseorganisationer, företag och organisationer till Naturvårdsverkets Hearing om regeringsuppdraget Värdefulla skogar – utvärdering och revidering av Nationell strategi för formellt skydd av skog i samarbete med Skogsstyrelsen. Från Naturarvet hade Lo och Ywonne Jarl anmält sitt […]

    Läs mer
  • Sista rycket innan kommunens beslut! Vi satsar ordentligt på att inventera svampar, lavar och mossor i Våneviks-Påskallaviks gammelskog 27-30 oktober. Pengarna vi samlar in går till uppdrag för en konsult (lavar och svampar) under två dagar samt till resor, kost och logi för två personer som bidrar ideellt (mossor) under två dagar. Naturarvet vill förvärva […]

    Läs mer
  • En ny produkt har lagts till i skogsbutiken! Förutom att bevara tre träd i gammelskogen får du eller den du vill förära den nya video-gåvan en kod till en meditationsvideo som tar en tillbaka till vårens ljuvliga spirande känsla. Det kan värma i höstrusket och inför den kyliga vintern. Här är direkt-länken till den nya video-gåvan. Ge […]

    Läs mer