Bevara det sköra Livet på Jorden

Stöd oss

Gammelskog

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de avverkas snabbare än de skyddas. När gammelskog avverkas och naturen omvandlas till markberedda trädplantager, avges stora mängder koldioxid till atmosfären och hotade arter knuffas närmare utrotning. Ett stycke ovärderlig natur går förlorad för alltid.

Det vill Naturarvet ändra på.
Klicka här och var med oss på resan.
Klicka här för att läsa mer.

Bevarade skogar

Naturarvet har genom insamlingar köpt upp flera gammelskogar som nu är skyddade för all framtid. Just nu samlar vi in pengar till två förvärv som tillsammans utgör Fågelskärsuddens gammelskog på Gräsö i Uppland och ett förvärv som är Ullersjöbäckens gammelskog vid Stora Blåsjön i Jämtland. Läs mer om skogarna genom att klicka på bilderna nedan. Tillsammans bevarar vi det sköra livet på Jorden!

Skydda skog

Det finns olika sätt att bidra: bli skogsfadder, bevara ”din egen” bit gammelskog, ge bort en gåva, ge en aktiegåva eller testamentera.

Skog med låga

Om gammelskog

Gammelskog är mer eller mindre orörd skog som inte har utsatts för modernt skogsbruk och har därför behållit sin naturliga livscykel. I en gammelskog finns träd av olika slag och i alla åldrar. Där finns död ved i form av ”torrakor” (döda trädstammar som fortfarande står upp), och ”lågor” (trädstammar som ligger omkullfallna på marken och sakta bryts ned). Där finns massor av svampar, örter, insekter, fåglar och andra djur. I en sådan skog finns nödvändiga förutsättningar för många av Sveriges hotade arter. Gammelskogen är livsviktig för den biologiska mångfalden och för att bromsa klimatkrisen.

Läs mer om gammelskog