Bevara det sköra Livet på Jorden

Stöd oss

Förvärv stoppas!

Naturarvet når vägs ände med försök att förvärva Elveskogen 💔

Gammelskog

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de huggs ner snabbare än de skyddas.

Det vill Naturarvet ändra på.

Bevarade skogar

Naturarvet har genom insamlingar köpt upp flera gammelskogar som nu är skyddade för all framtid. Just nu samlar vi in pengar till nästa ännu okända skog. Läs mer om skogarna genom att klicka på bilderna nedan. Tillsammans bevarar vi det sköra livet på Jorden!

Skydda skog

Det finns olika sätt att bidra: bli skogsfadder, bevara din egen bit gammelskog, ge bort en gåva, ge en aktiegåva eller testamentera.

Skog med låga

Om gammelskog

Gammelskog är mer eller mindre orörd skog som inte har utsatts för modernt skogsbruk och har därför kunnat återfå sin naturliga livscykel. I en gammelskog finns träd av olika slag och i alla åldrar. Där finns död ved i form av ”torrakor” som är döda trädstammar som fortfarande står upp och ”lågor”, trädstammar som ligger omkullfallna på marken och sakta bryts ned. Där finns massor av svampar, örter, insekter, fåglar och andra djur. I en sådan skog finns nödvändiga förutsättningar för många av Sveriges hotade arter och den är livsviktig för den biologiska mångfalden.

Läs mer om gammelskog