Gammelskog

Sverige är ett land med mycket skog, det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de avverkas snabbare än de skyddas. När gammelskog avverkas och naturen omvandlas till markberedda trädplantager, avges stora mängder koldioxid till atmosfären och hotade arter knuffas närmare utrotning. Ett stycke ovärderlig natur går förlorad för alltid.

Det vill Naturarvet ändra på.
Klicka här och var med oss på resan.
Klicka här för att läsa mer.

Bevarade skogar

Naturarvet har genom insamlingar köpt upp flera gammelskogar som nu är skyddade för all framtid. Just nu samlar vi in pengar till två förvärv som tillsammans utgör Fågelskärsuddens gammelskog på Gräsö i Uppland och ett förvärv som är Ullersjöbäckens gammelskog vid Stora Blåsjön i Jämtland. Läs mer om skogarna genom att klicka på bilderna nedan. Tillsammans bevarar vi det sköra livet på Jorden!