Stäng ×

Klicka för Gammelskogen!

Vänta på sponsorns sida. Då räddas en bit skog.

00.045.197:84 kr insamlat

Bevara Sveriges gammelskog!


TILL GAMMELGRANENS MINNE

Insamlingen Till Gammelgranens Minne hedrar symbolen för Iglekärrs gammelskog, Gammelgranen, som dog under skogsbranden i maj 2018. Naturarvet ska före årsskiftet säkra 10 miljoner kr för att kunna förvärva 600 ha brandhärjad skog i Härjedalen.

Klicka här för att läsa mer om insamlingen.

Klicka här för att ge ditt löfte till insamlingen.

Klicka här för att ge en gåva direkt.


SKARNHÅLANS GAMMELSKOG

Ge en öronmärkt gåva till Skarnhålans gammelskog genom att KLICKA HÄR!

Naturarvet toppade Biologiska mångfaldens dag 2018 genom att skriva kontrakt på Skarnhålans gammelskog, 40 ha äkta gammelskog med de högsta naturvärdena i hela Risveden. Nu har vi chansen att knyta ihop ett ännu större sammanhängande skyddat område med Solliden och Iglekärr i väster, Ekliden centralt och Skarnhålan i öster. Läs mer om denna fantastiska nyhet på denna sida!


VAR MED OCH SKYDDA GAMMELSKOG!

naturarvet_utsikt_banner

Bli skogsfadder – KLICKA HÄR!

Ge en gåva till Naturarvet direkt genom att KLICKA HÄR!

Swish 9011172  |  BG 901-1172  |  PG 901117-2

Gammelskog är ett ekosystem med lång kontinuitet, en skog i balans, många olika träd i olika åldrar och med död ved som rakor och lågor. Där finns livsrum för en mångfald av växter och djur, som också är en del av gammelskogen. Där får kolet lagras och ligga kvar i orörd mark. Där trivs du och jag för vi kan uppleva harmonin i det vilda, det tysta, det glädjerika sköna.

Var med på resan och bygg ett naturarv av svensk gammelskog genom Naturarvet. Hittills har tre skogar skyddats genom Naturarvets arbete. Nu är ambitionen att öka takten och skydda fler skogar snabbare. När vi är många tillsammans så går det. Privatpersoner, företag, andra organisationer, skogsägare – hela folket – Din och min insats skyddar Sveriges sista gammelskogar!

Senaste nyheterna

  • Naturarvet förhandlar om 600 hektar skog – Din insats behövs! Inom kort besöker vi ett STORT skogsområde om ca 600 ha skog som till stor del är nyckelbiotop i ett av sommarens stora brandfältsområden i Härjedalen. Vi förhandlar om att få köpa marken till ett reducerat pris pga brandskadorna. Trots att priset per hektar är […]

    Läs mer
  • Gör en Tompkins – Dougifiera din värld! Doug Tompkins är mannen som tillsammans med sin fru Kristine, tog stora delar av sitt kapital och köpte mark motsvarande hela Skånes yta. Marken köpte dom bara för att kunna skydda den, vilket ledde till att ett antal nationalparker, motsvarande hela Sveriges areal av naturreservat, bildades i Patagonien […]

    Läs mer
  • GLÄDJANDE NYHET! Staten tar kostnaden för brandbevakningen. Insamlade medel går nu till Skarnhålans gammelskog. Se ytan som bevaras på insamlingskartan här. OBS! Denna insamling är klar! Stöd gärna vår insamling till Skarnhålans gammelskog. Stöd insamlingen för att täcka kostnaden för eftersläckningen efter skogsbrandenbranden. Här kan du lämna bidrag till Iglekärr. Du kan också ge en […]

    Läs mer