Stäng ×

Stoppa skogsskövlingen – för klimatets skull!

Skarnhalan_banderoll_3

Forskarna är överens om att all avverkning av naturskogar måste stoppas för att vi ska ha en chans att undgå mer än 1,5° uppvärmning. Dessutom behöver skövlade skogar restaureras. Framförallt måste kvarvarande naturskogar bevaras orörda.

Det är bråttom! Enligt statistik- meddelande från SCB 2015 kommer det att vara för sent 2030. Det har artdatabanken räknat ut. Det stämmer bra med Naturarvets egna beräkningar.

Trots antagna miljökvalitetsmål om bl.a. Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv 1999 så ökade avverkningen av gammal skog över hela landet med 20-30 % under tioårsperioden 2005-2015 jämfört med tioårsperioden 1989-1999.

Bevara gammelskog och ge människan en bättre chans med Naturarvet nu! Gör det gärna med en direktgåva eller öronmärkt gåva till någon av våra insamlingar.

Här ger du en gåva direkt med Kort eller Swish.
Här ger du en öronmärkt gåva till Skarnhålans gammelskog.
Här ”köper” du paraplyträd och skogsrutor.
Här ger du en öronmärkt gåva till Gammelgranens minne.
Här lämnar du ditt löfte till Gammelgranens minne.

Här läser du om Skarnhålans gammelskog.
Här läser du om Gammelgranens minne.

Här kan du läsa mer om forskarnas rapport.

Sprid och dela detta inlägg med Facebook och Twitter knapparna direkt härunder inlägget.