Stäng ×

Solliden

Mål: 1 660 000 SEK
Uppnått: 1 676 038 SEK
Utveckling: 101.0 %

VI GJORDE DET!

2017 års sista insamlingsdag uppnådde vi insamlingsmålet för Sollidens gammelskog. Tack alla fantastiska människor som har bidragit med gåvor för att kunna slutföra förvärvet av Solliden. Vi skulle gärna ha slutfört det nu också före årsskiftet men vi väntar på att Lantmäteriet ska göra klart sin del, vilket kan ta ytterligare veckor eller kanske månader. Det beror bl.a. på vädret och på att de ska fastställa gränser för Iglekärrs naturreservat, vilket inte är klart än.

Givetvis kommer vi att fortsätta ta emot gåvor som kommer in till Solliden eller insamlingar som är knutna till Solliden. Dom pengarna läggs nu i fond för nästa skog. Vi hade hoppats att kunna ha den på gång redan men skogsaffärer får ta den tid som behövs. Det är bra att vi nu bygger upp ett kapital att starta nästa skog med och att kunna rycka in om det dyker upp en hotad skog är precis där vi vill vara. Bästa sättet för dig att stödja den beredskapen är att bli skogsfadder.

Vi kommer hålla alla som vill uppdaterade via hemsidan, vår Facebooksida och i utskick av nyhetsbrev via e-post. Anmäl att du vill ha nyhetsbrev genom att klicka här för beställning eller skicka ett mejl till info@naturarvet.se och skriv “Starta nyhetsbrev” i rubriken och minst för- och efternamn och gärna andra kontaktuppgifter i mejlet. Kontaktuppgifterna gör det möjligt för oss att undvika att skapa dubbletter av kontakter i databasen.

GOTT NYTT GAMMESLKOGSÅR!

Nu kan du vara med och bevara Solliden för all framtid – Klicka här!

KÖP DIN EGEN BIT AV SOLLIDEN! KLICKA HÄR!

PARAPLYTRÄD I SOLLIDEN ÄR TYVÄRR SLUT FÖR SÄSONGEN! SE ALLA SÅLDA PARAPLYTRÄD HÄR!

Naturarvet har fått kontrakt på marken väster om Iglekärrs gammelskog* och en remsa lövskog ut mot skogsbrynet i söder. 12 ha gammelskog från två fastigheter kan nu bevara ett ännu större sammanhängande område av den fina gammelskogen i Risveden. (* Under 2016 blev insamlingen till Iglekärrs gammelskog klar och vi invigde denna pärla med avtäckning av en hyllningsbänk i augusti. I september blev Iglekärr officiellt naturreservat genom Länsstyrelsens beslut.)

paraplyeken
Solliden, som vi kallar det nya tillskottet, är en solig sydslänt med ett stort inslag av lövträd, i synnerhet längst i söder där gammel-ädellövskog skapar en unik skyddsvärd miljö nedanför klippbranterna ut mot skogsbrynet. Förutom ett stort antal stora ekar finns även stora exemplar av de rödlistade arterna ask och skogsalm. En inventering i slutet av november gav dessutom en lista på ytterligare naturvårdsarter i skogen. Se listan och hur den så småningom växer nedan. Arealen ädellövskog som nu kan skyddas blir totalt 5 gånger så stor som den som redan är skyddad i Iglekärrs naturreservat.

Kontrakt på marken skrevs i december 2016. Nu börjar insamlingen på allvar för att på kort tid nå den miljon som behövs utöver handpenningen om knappt 300 000 kr. Förvärvstillstånd ska sökas och lantmäteriförättning utföras. Och det vore fantastiskt att kunna fullfölja köpet senast en månad efter förrättningen är klar och Naturarvet får tillträde till marken som då blir en del av Sålanda 2:22, d.v.s. Iglekärrs gammelskog.

Här är en insamlingssida där du kan öronmärka gåvor till Iglekärr Solliden. Alla andra gåvor som kommer in och anges som “Iglekärr Solliden” på något sätt kommer också att läggas till i den insamlingen.

Solliden - Ny skog som bevaras 2017 Solliden – Ny skog som bevaras 2017

Artlista över naturvårdsarter i Solliden
bl.a. Hultengren, Stansvik m.fl. (27/11 2016), Danielson (flera tillfällen), Jarl (flera tillfällen).

Signalarter
Blåsippa Hepatica nobilis
Underviol Viola mirabilis
Glansfläck Arthonia spadicea
Lönnlav Bacidia rubella
Fällmossa Antitrichia curtipendula
Guldlockmossa Homalothecium sericeum
Trädporella Porella plathyphylla
Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides
Platt fjädermossa Neckera complanata
Vågig rutlungmossa Conocephalum salebrosum
Rödlistade arter
Ekskinn Aleurodiscus disciformis
Barrviolspindling Cortinarius Harcynicus
Fågelfotsmossa Nogopterium gracile
Mindre Hackspett Dendrocopos minor
Gröngöling Picus viridis
Tornseglare Apus apus
Kungsfågel Regulus regulus
Ask Fraxinus excelsior
Skogsalm Ulmus glabra
Dessutom finns Glanslungmossa Reboulia hemisphaerica, som är en ovanlig art som förtjänar att nämnas särskilt. Fågelfotsmossa fanns på flera platser i området.