Hjälp till

Vill du hjälpa Naturarvet? Vi har alltid behov av skogsvänner som har tid och förmåga att hjälpa oss med att hitta och inventera skogar eller att sprida information om Naturarvet. Om du vill bli en av våra volontärer, skicka ett mejl och berätta om dig själv och vad du kan och vill hjälpa till med till naturarvet[at]naturarvet.se.

Just nu söker vi fler skogar som vi kan förvärva inom de närmaste åren. Tips från allmänheten kan leda till ett lyckat förvärv. Vårt senaste förvärv av Svartsundets gammelskog har sitt ursprung i ett tips genom ett meddelande via Facebook.

Svartsundets gammelskog är inte så noga inventerad, så om du har kompetens inom inventering av olika artgrupper är vi glada om du vill besöka den sköna havsnära skogen och gräva ner dig i växt- och djurlivet. Skicka ett mejl till Lo Jarl om det (se under Kontakta oss)