Stäng ×

VI VANN!

Iglekarr_Sollidenandamal_stadgar

Vi vann! Vårt överklagande av länsstyrelsens beslut att avslå förvärvstillstånd har fått bifall hos Jordbruksverket som lämnar oss tillstånd att förvärva Solliden. Som skäl anges bl.a. i beslutet:

Med anledning av att Stiftelsen dessutom enligt sina stadgar ska upplåta skog och mark för naturreservatsbildning när så är möjligt anser Jordbruksverket sammantaget att det är troligt att Stiftelsen kan antas komma att avstå mark som motsvarar den egendom som avses med förvärvet. Förvärvstillstånd kan därför lämnas med stöd av 6 § första stycket jordförvärvslagen (1979:230).

Nu har vi en oförutsedd kostnad om 60 000 kr som ska betalas. Det är vad tjänstemannen på länsstyrelsens beslut om avslag har kostat oss. Hjälp oss att betala den. Du kan märka en gåva med ”bifall Solliden” genom att skriva det i meddelandet på inbetalningen. Vi räknar in varje Solliden-märkt gåva i den egna insamlingen för Solliden, där vi nu har uppdaterat insamlingsmålet.

Du kan också tryggt bli ”ägare” till ett paraplyträd, som är ett specifikt gammalt träd i Solliden, med koordinater och dokumenterat med olika foton. Ett unikt gåvobevis medföljer. Paraplyträd kallas det därför att inte bara trädet utan allt liv på en yta av en cirkel med 10-15 m radie runt trädet bevaras genom din gåva.

Läs mer om vackra soliga gammelskogsbacken Solliden här!

Läs om tjänstemannen på länsstyrelsens felaktiga beslut om avslag av förvärvstillstånd här.