Tack för alla gåvor till gammelskogen 2019!

Jag sitter många timmar nu i december och ödmjukt registrerar inkommande gåvor. Det är som alltid givandets månad. Hittills i år har drygt 1,3 miljoner kr samlats in från allmänhet och företag. Om vi bortser från exceptionella gåvor så kom det in drygt 1,4 miljoner kr för hela året 2018. Får vi in 100 000 kr till i slutet av december så når vi samma nivå på insamlingen i år.


Vi vill avtacka Mats Abrahamsson som nu avgått ur styrelsen. Han har bidragit stort till Naturarvet som verksamhetsledare under flera år och fortsatte därefter som styrelseordförande, vilket var till stor hjälp för mig vid övertagandet av verksamhetsledar-posten.


Vi tackar våra samarbetspartners under året som vi meddelat om tidigare. Gert Olsson vill i gengäld tacka er besökare av naturarvet.se för den respons han har fått på boken Möten med Jättar. Flera beställningar av boken har inkommit via besök till vår hemsida. Gert har därför nu utökat sin klick-sponsring av paraplyträdet Knut till totalt 1000 kvm.


Hemsidan jobbar vi just nu på att uppdatera och omforma. Den kommer att moderniseras och göras mer lättmanövrerad. Det ska också bli lättare att bli skogsfadder och ge en gåva. Mer om detta kommer under nästa år. Har du som besökare någon information, tips eller åsikt så tar jag tacksamt emot det. Jag vill framförallt ha in önskemål om hur hemsidan skulle kunna bli mer intressant att besöka regelbundet. Har du ett företag som vill samarbeta med Naturarvet kanske du också har tips och önskemål om hur det kan integreras med hemsidan.


Skogar kommer och skogar går. Det tipsas lite då och då om skogar som skulle kunna vara av intresse för Naturarvet att köpa. Väldigt ofta leder inte tipsen till någon affär. Därför behöver vi få in fler tips enligt principen, ju fler tips desto större chans att något tips ger en träff. Du kanske också har tips om hur vi sonderar marknaden, eller hittar möjliga skogar att förvärva på olika sätt. Välkommen att höra av dig med tips eller om du kan hjälpa till i letandet efter nya gamla skogar som Naturarvet borde få ta hand om.


Solliden blir nu i december slutligt integrerat i Iglekärrs naturreservat. När den byråkratiska processen nu har malt färdigt kommer även officiella kartor att uppdateras med det utökade området.


Skarnhålans gammelskog kommer under nästa år att integreras med Eklidens naturreservat. Ekliden och Iglekärr hänger ihop så dom tillsammans utgör ett stort sammanhängande skyddat område om ca 205 hektar. Av dessa har 125 hektar redan nu det gedigna evighets-skyddet genom Naturarvets stadgar.


Tack alla givare för i år! Må 2020 leda oss till nya magiska gammelskogar och många nya underbara givare.

God Jul och ett Gott Slut!

Lo Jarl