Två tunga bakslag

2 av 4 skogar nu sålda

Stöd oss

Alla ni som bidrar med era gåvor till Naturarvet: Ni är fantastiska! Vi är inspirerade och gåvorna från kampanjen 4 skogar på 1 månad kommer att bevara unik natur för all framtid.

Just nu har vi gått ett sjumilakliv framåt i insamlingen till Naturarvet och samtidigt har vi fått ta två steg bakåt. Skog nr 3 i Dalsland har sålts före anbudsdagen och utan budgivning. Det innebär att två av ursprungligen 4 skogar som var möjliga att köpa i april inte längre är tillgängliga för Naturarvet att köpa.

Vi har också fått ett besked om ett bakslag angående den fjällnära skogen, som innebär att vi måste vidta nya åtgärder för att kunna säkra förvärvet av den skogen. Vi kommer att göra allt i vår makt för att kunna förvärva den. Det kan betyda att vi går in i en rättslig process om det.

Vi tar nya krafttag och jobbar för att säkerställa förvärven av skog 1 och 2 och arbetar kontinuerligt vidare med att lokalisera och ta oss an förvärv av nya skogar. Det har varit spännande och inspirerande att gå ut med våra planer så här öppet och involvera er alla i det. Vi kommer fortlöpande uppdatera er om hur arbetet framskrider.

Som vi påpekade i starten av vår kampanj – om Naturarvet inte köper skogarna så köper någon annan dom. Då blir det cellulosa, pappersmassa, kartong, toapapper, flis till värmeverk eller exploatering för bebyggelse av vårt ovärderliga naturarv. En stor del av skogarna som säljs till andra köpare än Naturarvet avverkas inom de närmaste 10 åren enligt dom skogsbruksplaner som har upprättats för dom. Trots att huvuddelen av en fastighet består av gammelskog så klassas bara en liten del (ca 5% enligt FSCs certifieringskriterier) som NO (Naturvård Orörd).

För att stödja Naturarvets verksamhet långsiktigt ber vi alla våra givare att fortsätta göra det som skogsfaddrar. Månadsgivarna ger oss tryggheten att kunna bedriva verksamheten och kryssa oss fram även när det blåser motvind. Med många skogsfaddrar kommer intäkterna också ge större utrymme till årliga förvärv av flera skogar. Det är en ambition som det är vårt ansvar att kunna genomföra.

Trots enastående resultat vid akuta upprop som vår kampanj om möjligheten att förvärva 4 skogar på en månad så är det genom den kontinuerliga insamlingen som vi genererar det grundläggande kapitalet för att förvärva nästa skog. Var en hjälte för gammelskogen och bli skogsfadder idag!

Tillsammans bevarar vi det sköra Livet på Jorden!

Stöd oss