5. Turister trivs i gammelskogen

5_turister

Svensk turistnäring mår bra av utländska turister som kommer till Sverige för att få uppleva magin i orörd gammelskog.

  • Elva tyska miljöorganisationer skrev till den svenska regeringen och lämnade över ett upprop om att Sverige ska sluta förstöra gammelskogen.
  • Tack vare Naturarvet görs gammelskogar tillgängliga genom information på vår hemsida och åtgärder för lättare tillträde till skogen. Naturarvet skapar ytterligare turistvärden i våra gammelskogar t.ex. genom att namnge platser i Sollidens gammelskog och Skarnhålans gammelskog, och installationen av hyllningsbänken i Iglekärrs gammelskog.

fortsatt_lasa_knapp

jag_vill_bli_skogsfadder_knapp

jag_vill_swisha_knapp

ta_mig_till_skogsbutiken_knapp

jag_koper_skogsruta_knapp