6. Tio kvadratmeter för varje hundralapp

100 kronor ger evigt skydd för 10 kvm gammelskog

Naturarvet skapar en konkret mätbar effekt av varje krona.

  • Skogar kostar olika mycket att köpa i olika delar av landet och beroende på andra värden som vägs in vid taxering. Historiskt har Naturarvet inklusive våra administrativa kostnader för insamling och förvaltning haft ett utfall på ca 10 kvadratmeter bevarad gammelskog för varje hundralapp.  Och dom kvadratmetrarna är garanterad yta bevarad för all framtid genom Naturarvets ägarskap. Beräknad skyddad yta per insamlad krona ger faktiskt en effekt om 16 kvadratmeter för varje insamlad hundralapp. Staten har gillat ett par av våra skogar och har bidragit med resten när dom har blivit naturreservat.

fortsatt_lasa_knapp

jag_vill_bli_skogsfadder_knapp

jag_vill_swisha_knapp

ta_mig_till_skogsbutiken_knapp

jag_koper_skogsruta_knapp