7. Tillsammans bevarar vi Sveriges gammelskog

Tillsammans skyddar vi Sveriges sista gammelskogar

Naturarvets förvärv av skog sker genom frivillig överenskommelse med markägarna och med medel insamlade från alla.

  • Genom att erbjuda privata skogsägare en möjlighet att överlåta sin skog till en annan privat ägare som garanterar skogens skydd för evigt öppnar Insamlingsstiftelsen Naturarvet nya dörrar.
  • Alla som vill kan bidra med pengar (eller på annat sätt) och tillsammans skapar alla bidragsgivare – privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter – möjligheten att bevara gammelskogar som annars skulle riskera avverkning och omvandling till modern trädåker. Naturarvets skogar är folkets skogar!

 

det_var_allt_knapp

jag_vill_bli_skogsfadder_knapp

jag_vill_swisha_knapp

ta_mig_till_skogsbutiken_knapp

jag_koper_skogsruta_knapp