1. Biologisk Mångfald

Barrviolspindling är en rödlistad svamp i gammelskogen

Den biologiska mångfalden befrämjas och bevaras långsiktigt

  • 50% av Sveriges hotade arter är beroende av gammelskogsbiotoper. I Sverige finns många olika gammelskogsbiotoper beroende på region, breddgrad, berggrund, topografi och marksbeskaffenhet. Varje gammelskogsbiotop måste finnas orörd i varierande yta, i söder oftast större yta än i norr. Biotoperna måste ingå i ett funktionellt ekologiskt nätverk av skogar.
  • Naturarvets skogar kompletterar myndigheters avsättning av naturreservat och annat skydd med skog som annars ratas p.g.a. bristande resurser. 3,4% av Sveriges landyta är skyddad produktiv skog, varav 1,8% nedanför fjällnära skog (2019). Målet är 8-10% av landytan. Kanske 2% av landytan är ännu oskyddad gammelskog, som riskerar att avverkas om den inte snabbt får skydd.

 

fortsatt_lasa_knapp

jag_vill_bli_skogsfadder_knapp

jag_vill_swisha_knapp

ta_mig_till_skogsbutiken_knapp

jag_koper_skogsruta_knapp