Julen är redan här!

SkarnhalanP71 miljon kronor till Skarnhålans gammelskog är sökta

Naturarvet har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen till Skarnhålans gammelskog och fått mycket positiva signaler på ett belopp om 1 miljon kronor. Om det går hela vägen till att bli beviljat via Naturvårdsverket så betyder det att vi med hittills betalade och avsatta medel, behöver samla in ytterligare ca 500 000 kr från privata givare och företag. Låt oss se till att bli klara med det snarast så att vi kan fortsätta att lägga fokus på den brandhärjade skogen i Härjedalen genom insamlingen Till Gammelgranens minne (se nedan). Vänta inte på Julen, den är redan här, ge din julgåva till gammelskogen nu.

Här “köper” du paraplyträd eller skogsrutor.
Här lämnar du en öronmärkt gåva, högtidsgåva eller minnesgåva.
Här kan du läsa mer om den fina gammelskogen och ladda ner den uppdaterade artlistan för området. Nyligen lades tretåig hackspett till av Leif Danielson. Den är både rödlistad och listad i EUs fågeldirektiv.

 

Gammelgranens_liv_400px1 miljon kronor till Gammelgranens minne är säkrade

Med Naturbonusen från Naturkompaniet lade Naturarvet en grundplåt om 850 000 kronor till insamlingen för att kunna förvärva 600 hektar brandfält i Härjedalen. Vi har genom löften och bidrag säkrat ytterligare 230 000 kronor så att totalt 1 080 000 kronor nu har utlovats eller kommit in som bidrag. Fram till årsskiftet behöver vi ha löften på totalt uppemot 10 miljoner kronor. Ditt löfte behövs nu! Du kan enkelt ge ditt löfte i ett mejl genom att klicka på länken nedan. Löftet kommer inte att inkasseras förrän vi har fått kontrakt på skogsområdet men vi behöver veta vad vi kan samla in redan nu för att visa att vi kan betala för marken.

Klicka här för att lämna ett löfte.
Här lämnar du en öronmärkt gåva, högtidsgåva eller minnesgåva.
Här kan du läsa mer om insamlingen Till Gammelgranens minne och sen lämna ett löfte.

 

Haiku om brandfältet i Härjedalen

Tallar som ekar

Vid kol-stubb i gammelskog

Skjuter kotten skott

 

Ha det kotte-skott-gott i höst-svamp-skogen

🌳❤️🌲💚🍄

Lo Jarl

P.s. Eftersom klimat-frågan är ett hett ämne så vet du väl att forskarna är överens om att all kvarvarande naturskog måste bevaras orörd för att hejda uppvärmningen. Det är just det vi gör genom Naturarvet. D.s.

DELA DETTA INLÄGG med Facebook och Twitter knapparna direkt nedanför inlägget.