Skarnhålans gammelskog

Mål uppnått
Mål: 4 200 000 kr

Insamlingsstiftelsen Naturarvet är stolt presentatör av – SKARNHÅLANS GAMMELSKOG!

Se en karta över paraplyträd och skogsrutor i Skarnhålans gammelskog genom att KLICKA HÄR!

Vi skrev på Biologiska mångfaldens dag 2018 kontrakt på en fin gammelskog om 40 hektar strax öster om Iglekärrs gammelskog.


Stora Skarnhålan - agkärr i RisvedenSkarnhålans gammelskog rymmer inom sina 40 ha inte mindre än 24 ha nyckelbiotop och har en genomsnittlig ålder om 140 år. Vissa bestånd har en snittålder på över 160 år. Det är till stor del barrnaturskog med inslag av lövrika partier och med ädellöv i de sydliga branterna. I norra delen, som enkelt nås via en stig från en parkering, ligger Röda berget och natura 2000 området Stora Skarnhålan som ingår i Risvedens agkärr. Totalt antal naturvårdsarter för området är 59 st, varav 18 rödlistade arter, 35 signalarter och 19 EU-direktiv arter. Här är artlistan per 2018-10-01.


GravlångenCentralt ligger den östra soliga viken av den lilla sjön Gravlången, som erbjuder fin rastplats för de fikasugna. Här finns också det 4 ha stora biotopskyddsområde som redan har skydd sedan 20 år. I söder sluttar och kastar sig landskapet genom nyckelbiotopen i branter och avsatser från höjden 145 möh ner till Svällebäck 80 möh, som gör denna del lite mer utmanande att gå i. Det stora inslaget av ekar och andra lövträd samt de fina utsikterna från avsatserna gör besöket väl värt en liten utmaning. Om du ”köper” ett paraplyträd eller en skogsruta så kan du med hjälp av koordinaterna och en karta/kart-app besöka just den platsen som du har skyddat.


Dansande skogenSkarnhålans gammelskog ligger direkt i anslutning till Eklidens naturreservat i öster. Väster om Ekliden ligger Iglekärrs gammelskog och väster om den ligger Solliden som snart införlivas i Naturarvets fastighetsinnehav i denna fantastiskt fina del av Risveden, bara 4 mil norr om Göteborg. Det stora antalet naturvådsarter sammantaget med många olika typer av skyddsvärd skog med hög genomsnittlig ålder gör Skarnhålans gammelskog till det område som har allra högst naturvärde i hela Risveden. Här finns en karta som visar hela det skyddade området om totalt 206 ha inklusive Skarnhålans gammelskog, som vi kan kalla ”Porten till Risveden”.


Vi har ett insamlingsmål om 4,2 miljoner kr som vi ska nå senast 30/6 2019. Vi har redan en grundpott med insamlade medel om ca 2 miljoner från tidigare år. Bl.a. fick vi en stor aktiegåva av en enskild givare i december om närapå 2 miljoner kr. Vid årssslutet 2019 var vi klara med insamlingen. Tack för alla fantastiska gåvor! Du kan fortfarande ”köpa” skogsrutor i Skarnhålan. Pengarna därifrån går in i nästa projekt. Klicka på kartan nedan för att köpa och se redan köpta paraplyträd eller skogsrutor. Karta Skarnhålans gammelskog