Unikt erbjudande om klimat- och natur-skydds investering

Klubb 333

Bevara 4 gammelskogar idag!

Naturarvet har en unik möjlighet att förvärva fyra gammelskogar på en månad. Skogarna är spridda från norr till väster och öster och täcker tillsammans ca 630 ha mark. Det kol som dessa skogar gemensamt årligen tar upp om ca 3 000 ton CO2, motsvarar 333 genomsnittliga svenskars konsumtionsbaserade utsläpp om 9 ton CO2 per person och år. Den totala kostnaden för förvärven kan uppgå till ca 22 miljoner kr. Fördelat på 333 personer är det 66 000 kr per person.

Vårt upprop till 333 personer: Investera i vardera ett kombinerat natur- och klimatarv, som tillsammans täcker kostnaden för förvärven av skogarna. Eftersom dessa skogar blir skyddade för all framtid kommer varje investerares bidrag att ge ett årligt kolupptag som gäller livet ut och sen kan gå i arv till en efterföljande person. Passa på att investera nu. Skogarna vi köper har ett ovanligt lågt sammanlagt pris per hektar så du kommer aldrig att få ett så här bra erbjudande igen.

Prislappen för våra natur- och klimatarvs-hjältar blir 66 000 kr vardera. Om du som investerar detta belopp lever i 33 år efter investeringen är gjord så blir kostnaden per ton koldioxid 200 kr. Lever du längre så blir det billigare. Utöver klimatnyttan skyddar du ovärderliga naturvärden och ger dig själv och andra nu och i framtiden levande medmänniskor en möjlighet till magiska upplevelser i gammelskogen.

Bli medlem nu genom att betala din gåva om 66 000 kr på något av följande sätt:

P.s. Vi satsar just nu på att utveckla en logga och eventuellt erbjuda profilkläder/accessoarer exklusivt för Klubb 333 medlemmar. Du kommer att få ett gåvobevis, ha tålamod.