Gammelskogsnyheter 2021-12-15

Från 1 november fram till idag har inte mindre än 1 842 000 kr influtit till Naturarvet.

Den summan kan ge skydd åt 14 ha gammelskog som kan binda in motsvarande 112 ton koldioxid ur atmosfären varje år. Samtidigt kan den skydda natur åt hotade arter som har gammelskogen som sitt hem.

Låt kärleken fortsätta flöda och kom ihåg att beställa gåvobevis i tid om du vill att vi ska skicka ut en utskrift av dom. Sista beställningsdag för att vi ska hinna skicka utskrift med vanlig post före jul är 4:e advent, söndagen den 18/12.

Som inspiration kommer här exempel på några av gåvorna – TILLSAMMANS bevarar vi Sveriges gammelskog!

    • En privat gåva om 900 000 kr till minne av Lennart Engström fick vi av hans bror Björn Engström, som under hela sitt liv engagerat sig för skogen. Gåvan kommer att öronmärkas på en yta motsvarande 7,2 ha i nästa skog som Naturarvet förvärvar.
    • Antalet skogsfaddrar ökar och är nu 562 månadsgivare som i december tillsammans ger 75 000 kr. Det ger 900 000 kr på årsbasis, som motsvarar en yta om 7,2 ha gammelskog som fridlyses för nuvarande och kommande generationer.
    • Icebug upprepade fjolårets kampanj med Green Friday, och all omsättning i den svenska internetbutiken och i den fysiska butiken under en dag gav totalt 535 000 kr till 4,2 ha av gammelskogens bevarande.
    • Redan har 55 skogsrutor i Framtidsskog reserverats. Gåvorna om 68 750 kr skyddar tillsammans 5 500 kvm i nästa skog Naturarvet köper.
    • En gåva till minne av Nils Forshed från vännerna på Naturcentrum om 62 500 kr bevarar ett tunnland gammelskog för all framtid.
    • Grön Ungdom gjorde en insamling som gav 54 925 kr till permanent skydd av 4 400 kvm gammelskog.
    • Outnorths utcheckning har sedan starten 1 november loggat 375 gåvor om totalt 26 400 kr som bevarar 2 100 kvm gammelskog för friluftslivet.
    • Klädbytardagen i Vaxholm genererade 12 000 kr som på 960 kvm ger värme åt gammelskogens djur.
    • Alvin, 10 år, skänkte via sin mamma och värmde hennes och våra hjätan med en gåva om 600 kr, som för Alvins och all framtid bevarar 48 kvm gammelskog.

👥➕💰❤️🌳🍄🌲