Gammelskogsnyheter 2022-11-18

Ullersjöbäckens gammelskog

Ullersjöbäckens gammelskog ligger i östra delen av Frostviken – en hotspot för biologisk mångfald som till stor del saknar skydd. 264 ha gammelskog öster om Stor-Blåsjön får nu skydd för all framtid genom Naturarvet tack vare er fantastiska givare och sponsorer som gjort det möjligt. 👥➕💰❤️🌳🍄🌲

För första gången har Naturarvet insamlingar till två skogar samtidigt. Du kan nu välja att öronmärka dina gåvor som skogsrutor eller större ytor i två skogar:

Vi har tidigare presenterat Fågelskärsuddens gammelskog. Här är nu de nya sidorna om Ullersjöbäckens gammelskog:

Dela denna nyhet genom vårt inlägg på Facebook och Instagram, klicka på knapparna nedan.