Fågelskärsudden – vildmark och kulturpräglad naturskog

Naturarvets verksamhetsledare Lo Jarl och ideella coach Ywonne Jarl har träffat ägarna till en viktig bit mark på Fågelskärsudden som hänger ihop med Svartsundets gammelskog på Gräsö, Uppsala län. Veckan efter påsk 2022 synade vi tillsammans med ägarna skogen till havs och vandrade genom den varierande naturskogen med både kulturpåverkan från äldre tiders slåtterängar och skogsbete samt urskogspräglade hällar med urgamla senvuxna tallar under strålande väder. Se vår fotoblogg här.

Vi utformar nu i samarbete med ägarna ett köpekontrakt. När kontraktet är upprättat och signerat så kommer vi att lägga upp mer information om skogen och även erbjuda specifika skogsrutor och paraplyträd i denna. Sedan tidigare har vi fått in bidrag som ska öronmärkas där, bl.a. en stor minnesgåva om 1,4 miljoner kr. Just nu pågår också en minnesinsamling till Anders Hermodssons minne, som ska öronmärkas i skogen.