Minska avverkning och skydda gammelskogen för klimatet!

Paus i arbetetSedär!

Nu har Skogsstyrelsen räknat på den ökade kolsänkan vid minskad avverkning. 10 miljoner ton CO2 per år för 10% minskad avverkning. Då ingår inte mängden inlagrat växtnedfall som humus och svamparnas djupare kolinlagring i gammelskogs-marken när den undantas från avverkning. Lägg på några miljoner ton för det gissar vi. Totalt motsvarar det hela Sveriges utsläpp från alla inrikes transporter 2022.

Naturligtvis följer vi de tio gyllene reglerna för att bevara och i förlängningen öka kolsänkan i mark genom naturlig återbeskogning. Första regeln är att skydda all kvarvarande gammelskog. Därefter ska områden som är degenererade regeneras naturligt. Eller som Greta Thunberg uttryckte det i en kort video – Protect, Restore, Fund! Svårare än så är det inte.

Var en klimat-hjälte och…

För oss betyder det att vi vänder lite på begreppen och 1. samlar in pengar från dig och alla dina vänner och företagen ni jobbar på, 2. förvärvar skog som skyddas för all framtid genom Naturarvets stadgar och 3. på Gräsö har vi planer på att restaurera våtmark som kan återfå sin naturliga alsumpskog – Nordens bästa kolinlagrare.

Populära sätt att vara en klimat-hjälte:

Tack för att du är med och satsar på vår gemensamma planet 👥➕💰❤️🌳🍄🌲
Tillsammans bevarar vi det sköra Livet på Jorden!

På bilden tar Ywonne och Lo en paus i arbetet med en Halländsk ek-bok-skog tidigare i somras.