Nytt förvärv på biologiska mångfaldens dag

Du som är givare till Naturarvet gör det rätta. Du minskar människans påverkan på naturen. Du skyddar hotade arter i orörd natur för all framtid. Du skapar ett arv av natur som måste finnas för att kunna ta nästa steg och restaurera degraderad natur. Du gör en insats lokalt med effekt globalt för klimat och biologisk mångfald.

Djupsjöarnas gammelskog 💚

Idag har vi tillsammans sett till att skydda ytterligare drygt 180 hektar gammelskog, varav 106 hektar är produktiv skog. Vi förvärvar Djupsjöarnas gammelskog i Jämtland. Enligt skogsbruksplanen skulle 46 hektar av den äldsta skogen på marken avverkas inom ett par år. När Naturarvet förvärvar skogen blir den avverkningen aldrig av.

Den sparade klimateffekten är lika stor som för världens största DAC-anläggning Mammoth på Island och motsvarar 0,2 % av hela Sveriges inrikestransporters klimatskuld under ett år. För varje 100 hektar produktiv gammelskog som Naturarvet förvärvar lägger vi till ytterligare 0,2 % och skyddar för all framtid mer biologiskt värdefull natur.

Bidra till att finansiera Naturarvets nästa 100 hektar gammelskog!