Biologiska mångfaldens dag…

Lada med renoveringsbehov

… …infaller den 22 maj men redan nu på torsdag 18/5 till söndag 21/5 kommer det att läggas vasstak på två timmerlador i Svartsundets gammelskog på Gräsö. Vasstakläggningen görs i samarbete med Länsstyrelsen som finansierar detta genom två projekt – bevarande av timmerlador som substrat för hotade ladlevande lavar och för att gynna vilda pollinatörer såsom vildbin, som gillar att bygga bon i vasstakets takfot.
🌳🍄🌲
Vill du besöka området för att njuta av den fantastiska våren på Gräsö och titta på en stund medan ett erfaret team lägger vasstaken så rekommenderas ett besök till Gräsö. Ett besök över dagen är möjligt för de som bor inom 300 km och har egen bil. Annars rekommenderas övernattning med eget tält/hammok eller i något boende på Gräsö camping eller rum i Öregrund.
🌳🍄🌲
Du hittar vägbeskrivning till Svartsundets och Fågelskärsuddens gammelskog på denna sida och vi rekommenderar att du parkerar bilen på en plan vid en T-korsning på dessa koordinater 60.445574, 18.450383 och gå de sista 2 km till ängen där den första ladan ligger. Utforska sedan valfria delar av Naturarvets förvärvade områden på udden mellan Svartsundet i väster, Bålgrundsfjärden i norr och Fågelskärsören i öster. Se kartan som visar Naturarvets förvärvade områden på Gräsö här.
🌳🍄🌲
Samma lada förberedd för vasstakDen ena ladan står i kanten av en större äng på dessa koordinater 60.431444, 18.462389. Den andra ladan (på bilderna) står vid en mindre äng där en damm för att gynna gölgroda har grävts lite längre bort. Ladan finns på dessa koordinater 60.432333, 18.465278. Tänk på att inte störa vasstakläggarna mitt i arbetet. Tänk också på det vilda livet. Det kan finnas störningskänsliga fåglar som häckar i området. Undvik att gå i riktning mot fåglar som ger ifrån sig varningsläten. Gå tillbaka samma väg du kom och ta en omväg.
🌳🍄🌲

Bildförklaring: Bilden ovan visar en lada med akut renoveringsbehov. Bilden nedan visar samma lada redo för vasstak.